Om mig

Linus Lönnroth, Nationalekonom, tar konsultuppdrag inom affärsutveckling och ekonomistyrning med ledarerfarenhet på VD- och CFO-nivå i bolag upp till 100 anställda. Driver och äger en vinimportfirma och är delägare och operativ i ett fintechbolag.

Bakgrund: 10 år i Oslo som derivatchef på Oslobörsen, 6 år inom kapitalförvaltning och finansiell rådgivning, 6 år som anställd och konsult inom Fintech, Elhandel, Fastighetsutveckling och vinbranschen. Även erfarenhet från branscherna: Casino, IT, Shipping, Cleantech, Venture Capital

Van föreläsare och föredragshållare med otaliga derivatseminarier i varenda norsk kommun, där det finns ett aktiemäklarbord.

Van textförfattare: affärsplaner, investerarmemorandum, pressreleaser, VD-ord, förvaltningsberättelser, tillståndsansökningar m.m. Skriver även på fritiden och har gått diverse kreativa skrivarkurser.

Van modellerare: bygger komplexa finansiella prognoser och verktyg för likviditetsstyrning, optionsprogram, redovisning och lagerhantering i Excel.

Sälj, kapitalanskaffning och dealstruktur: flera års erfarenhet med att framgångsrikt bygga och leda finansiella säljorganisationer, har projektlett eller medverkat i de flesta typer av finansiella transaktioner på och utom börs.

Kontakt: industrikonsult@outlook.com

+46 (0)736-60 60 50