Kärnreaktor i Garaget

Jag läser artikeln Why Renewables Can’t the Save the Planet av Michael Shellenberger på Quillette.

Shellenberg är en desillusionerad miljökämpe som efter många år av hårt arbete inom förnyelsebar energi verkar ha kommit fram till konklusionen att vad vindkraft och solkraft anbelangar – skiten funkar inte! Shellenberg vittnar om idogt arbete med gigantiska investeringsprojekt i förnyelsebar energi i storleksordningen 300 miljarder USD, som fick stöd av President Obama 2007.

Han beskriver sitt arbete med solparker, vindparker och effektivare användande av vattenkraftverk, där samma vatten återcirkuleras genom turbinerna flera gånger genom att med hjälp av sol- och vindkraft pumpa tillbaka vattnet upp i dammarna när förhållandena är gynnsamma. Han beskriver ett 20 år långt arbete som har inletts i en ungdomlig naiv optimism om att allt går att lösa så länge styrande politiker bara vågar fatta rätt beslut till en insikt om att ekonomi och oförutsägbara sol- och vindförhållanden är en ekvation som inte går ihop. Han beskriver de enorma investeringarna i sol- och vindkraft i dels Kalifornien, dels Tyskland som gigantiska misslyckanden, med 50% högre elpriser, utebliven CO2-reduktion och enormt negativ inverkan på naturen.

Shellenberg konkluderar med att lösningen heter kärnkraft och redogör för hur farorna med kärnkraft är kraftigt överdrivna. Med stöd i vetenskapliga artiklar och statistik visar han hur det förväntade antalet dödsfall från kärnkraftens strålningsskador och olyckor vida understiger dödsfallen från andra energikällor och hur nyinvestering och utveckling av kärnkraften kommer att rädda liv, när den tränger undan de farligare alternativen samt att ekonomin i kärnkraftsinvesteringar är mycket bättre än förnyelsebara alternativ trots gigantiska grundinvesteringar.

Jag satte mitt vin i halsen här om kvällen när de i satirprogrammet Svenska Nyheter förde ett liknande resonemang. Jag kunde inte tro mina öron när jag insåg att de på SVT satt och propagerade för kärnkraft…PÅ SVT!

Men OK, om solkraft, vindkraft och en överdriven tro på en utebliven batterirevolution är ute och kärnkraft är inne, då är det väl dags att vi inom cleantechindustrin börjar skissa på små mikroreaktorer till var mans hem som kan styras med lämplig mobilapp. Undrar om man får plats med en liten reaktor i garaget?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *