Finans/Fintech

Investeringar i Fintechbolag har ökat med 2 200% mellan 2008 och 2015 med totala investeringar på 22 miljarder USD under 2015. Det mesta av denna investeringsaktivitet sker i USA, men Europa är också med på spelplanen och även Stockholm har positionerat sig väl. Faktum är att näst efter London är Stockholm den högst finansierade Fintechhubben i Europa, vilket har sin förklaring i bolag som iZettle, Klarna och Lendify. Av en total investeringsmassa om 22 miljarder USD 2015 letade sig ca 10% till Europeiska Fintechbolag. EU-direktiv som GDPR och PSD2 är solklara exempel på hur man på politisk nivå försöker skapa förutsättningar för en mycket kraftigare europeisk tillväxt än den man redan åtnjuter.

När jag kom in i Fintechindustrin 2012 var peer-to-peer lending den hetaste sektorn, med ledstjärnor som amerikanska Lending Club och Prosper.

Efter att kryptovaluta och blockchainteknologi under de senaste åren har varit i fokus är det för tillfället payment solutions och i synnerhet alternativa onlinebanker, som är i sökljuset inom Fintechindustrin. Den klarast lysande stjärnan är just nu engelska Revolut, som tillhandahåller användarvänliga betalningsappar till en kraftigt växande ung publik, som inte känner någon lojalitet mot traditionella banker. Revolut värderades vid senaste kapitalanskaffning till häpnadsväckande 1,7 miljarder USD efter blott tre år i drift. Det är förstås EU-direktivet PSD2 som genom att tvinga fram öppna APIer hos bankerna möjliggör den här typen av teknikutveckling med tillhörande bolagsetableringar. Jag misstänker att vi endast har skrapat lite på ytan när det gäller vad bankernas transaktionsdata kan användas till.

Mina uppdrag inom Fintechindustrin har under senare tid handlat om att skriva affärsplaner och IM med tillhörande finansiella prognoser, IR-uppdrag med skrivande av pressreleaser och kommunikationsplaner, skriva tillståndsansökningar samt kapitalanskaffning.

Kontakt: industrikonsult@outlook.com

+46(0)736-60 60 50