CV

Arbetslivserfarenhet

2019- Heynow AB, POS-system, CFO/Partner

2016 –               Löddrig Häst AB, Vinimport, GBG, ägare.

2015 –               Konsult Finans/Fintech – Affärsutveckling, ekonomistyrning (”CFO for Hire”)

Exempel på Uppdrag

  • Kontorshotell, Prognosverktyg och kalkyler
  • Fastighetsbolag, “CFO for Hire”
  • Fintechbolag, Payment Solutions, GBG, Tillståndsansökan
  • Fintechbolag Payment Solutions, EU, Kvittningsaffär, IM, Prognoser
  • Apputvecklare, GBG (marknadsnoterat), IR, pressreleaser
  • Dryckesbolag, STHLM, analys värdekedja, strategiplan turn-around
  • IT-utvecklingsbolag, GBG, Inkråmsaffär, IM, finansiell prognostisering
  • Investmentbolag, GBG, akut redovisningsstädning, bokslut, revision
  • El-handelsbolag, STHLM, Affärsplan, prognoser
  • Fintechbolag, EU, diverse modellering och ränteberäkningar

2013-2015       TBDY Group, STHLM, CFO (tillf. VD 8mån)

2012-2013       Burenstam & Partner, GBG, kapitalförvaltning & Rådgivning

2010-2012       Loft Investments, GBG, Hedge Fund, Partner

2007-2009       Optimum ASA filial Sverige, GBG, VD

1999-2007       Oslo Börs, Sr.VP,  Head of Derivatives Markets

1998-1999       Handelsbanken Investment Banking, Oslo, Analyst

1997-1998       I.M. Skaugen Shipping, Oslo, Finansanalytiker

1992-1994       Casino Invest AB – deltid, Croupier (Tillf. Regionschef)

Styrelseuppdrag

Oslo Börsinformation ASA

Pareto World Wide Shipping AB

Loft Investments

TBDY Group

Utbildning

2018 Diverse skrivarkurser och workshops

2016 Bokföring och redovisning

2013 Diverse styrelsekurser för börsnoterade bolag

2012 Swedsec, licensierad rådgivare

2007 AFF Solstrand, Bergen, (lederskapsprogram)

2003 Diverse kurser i avancerad portföljteori

2000 Diverse kurser i avancerad derivatteori

1997 Göteborgs Handelshögskola, Nationalekonomi, Magister

1994 Institute Catholique de Paris, Franskastudier

1992 Kungliga flottan, 15 mån värnplikt, Radiotelegrafist i ubåtsjaktstyrkan

1990 Göteborgs Högre Samskola, Humanistisk Helklassisk

1989 Lewis & Clark High School, Spokane, WA, High School diploma

Kontakt: industrikonsult@outlook.com

+46(0)736-60 60 50