Generation-X och Vinconnoisseur

Läser tredje delen i en artikelserie i Forbes ,som handlar om konsumtionsmönster i vinvärlden baserat på generationstillhörighet – Millennials, Generations-X och Baby-boomers, den sistnämnda det vi i Sverige brukar kalla för fyrtiotalisterna. Artikelförfattarna Mike deSimone och Jeff Jenssen tar utgångspunkt i rapporten State of the Wine Industry Report 2019 av Silicon Valley Bank, som gör gällande att Generation-X, dvs populationen som nu är 38-53 år gamla, har kraftigt ignorerats som intressant målgrupp av vinindustrin. Tydligen har vinindustrin kunnat leva gott på att sälja vin till fyrtiotalisterna under många år och har sedan riktat all sin marknadsföringsuppmärksamhet på att fånga upp Millennials.

Problemet är bara att Millennials, åtminstone i USA, saknar pengar, endast dricker hantverksöl och röker cannabis. Från ett vinperspektiv är de en stor besvikelse och samtidigt har Generation-X helt glömts bort, trots att de inom fem år beräknas ha tagit över som den största vinkonsumerande populationen efter fyrtiotalisterna . Varför fyrtiotalisterna minskar sin vinkonsumtion och köper billigare viner efter pensionering är oklart, men antas bero på en kombination av hälsoskäl och att de dricker från sina vinkällare istället för att köpa nytt. I senaste artikeln How Some Wine Brands Are Connecting with Generation-X intervjuas branschfolk som faktiskt har gjort sin hemläxa och kan beskriva hur Generation-X gör sina vinval.

Generation-X är i likhet med andra konsumentgrupper riskaversa och vill inte behöva ångra sina köp, men i motsättning till andra grupper går de mycket längre i sin research. Att det är Millennials som först och främst ska förknippas med sociala medier är tydligen en myt. Det är i själva verket Generation-X som lägger mest tid på Facebook och YouTube och där gärna läser på om sina viner noggrant. När Generation-X väl har valt sitt vin är de enormt varumärkeslojala och delar gärna med sig av sina vintips till vänner, men aktar sig noggrant för att vara mästrande och högfärdiga. Vidare dricker Generation-X sitt vin hemma till god mat, varvid marknadsföring genom respekterade kändiskockar som parar mat och vin tydligen slår an. Budskapet är tydligt – marknadsföring genom informativa videoklipp i Sociala medier fångar Generation-X. När det gäller Millennials, å andra sidan, bör vinproducenterna kontemplera att börja odla cannabis.

Kärnreaktor i Garaget

Jag läser artikeln Why Renewables Can’t the Save the Planet av Michael Shellenberger på Quillette.

Shellenberg är en desillusionerad miljökämpe som efter många år av hårt arbete inom förnyelsebar energi verkar ha kommit fram till konklusionen att vad vindkraft och solkraft anbelangar – skiten funkar inte! Shellenberg vittnar om idogt arbete med gigantiska investeringsprojekt i förnyelsebar energi i storleksordningen 300 miljarder USD, som fick stöd av President Obama 2007.

Han beskriver sitt arbete med solparker, vindparker och effektivare användande av vattenkraftverk, där samma vatten återcirkuleras genom turbinerna flera gånger genom att med hjälp av sol- och vindkraft pumpa tillbaka vattnet upp i dammarna när förhållandena är gynnsamma. Han beskriver ett 20 år långt arbete som har inletts i en ungdomlig naiv optimism om att allt går att lösa så länge styrande politiker bara vågar fatta rätt beslut till en insikt om att ekonomi och oförutsägbara sol- och vindförhållanden är en ekvation som inte går ihop. Han beskriver de enorma investeringarna i sol- och vindkraft i dels Kalifornien, dels Tyskland som gigantiska misslyckanden, med 50% högre elpriser, utebliven CO2-reduktion och enormt negativ inverkan på naturen.

Shellenberg konkluderar med att lösningen heter kärnkraft och redogör för hur farorna med kärnkraft är kraftigt överdrivna. Med stöd i vetenskapliga artiklar och statistik visar han hur det förväntade antalet dödsfall från kärnkraftens strålningsskador och olyckor vida understiger dödsfallen från andra energikällor och hur nyinvestering och utveckling av kärnkraften kommer att rädda liv, när den tränger undan de farligare alternativen samt att ekonomin i kärnkraftsinvesteringar är mycket bättre än förnyelsebara alternativ trots gigantiska grundinvesteringar.

Jag satte mitt vin i halsen här om kvällen när de i satirprogrammet Svenska Nyheter förde ett liknande resonemang. Jag kunde inte tro mina öron när jag insåg att de på SVT satt och propagerade för kärnkraft…PÅ SVT!

Men OK, om solkraft, vindkraft och en överdriven tro på en utebliven batterirevolution är ute och kärnkraft är inne, då är det väl dags att vi inom cleantechindustrin börjar skissa på små mikroreaktorer till var mans hem som kan styras med lämplig mobilapp. Undrar om man får plats med en liten reaktor i garaget?

Hur har jag missat det här?

Sitter för tillfället och skriver på ett IM för en klients räkning inom Fintech och hamnar i mitt faktasökande av en slump på Bingolottos wikipediasida. Jag har aldrig sett ett avsnitt av bingolotto på TV och fullkomligt ramlar av stolen när jag tar till mig av statistiken: Sveriges genom tiderna mest framgångsrika lotteri, som har inbringat runt 60 miljarder kronor i lotteriintäkter av vilka 16 miljarder har betalats ut till folkrörelserna. TV-programmet har pågått utan avbrott sedan 1989 och i rikstäckande kanaler sedan 1991 med tittarsiffror som ofta har passerat 3,5 miljoner och under långa perioder har legat stabilt över 2 miljoner i veckan. Det pågår än i dag och har därmed pågått i 30 år. Men det mest chockerande av allt, det som får mig att nypa mig i armen och kippa efter andan. Programmet gästades av David Bowie – inte en gång, men två!